Struktura
 
Klinika utworzona została w roku 1978 w Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej (Obecnie Collegium Medicum UJ) w oparciu o działający od roku 1968 Oddział Młodzieżowy. Założycielem Kliniki i jej kierownikiem do roku 2000 była prof. dr hab. n. med. Maria Orwid, od roku 2000 prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba, obecnie dr med. Maciej Pilecki. Działalność lecznicza Kliniki prowadzona jest w ramach Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego. Struktura naukowo-dydaktyczna w znaczącym stopniu pokrywa się ze strukturą leczniczą. W Klinice działają:
  • Ambulatorium Konsultacyjno - Diagnostyczne;
  • Oddział Młodzieżowy;
  • Oddział Dzienny;
  • Ambulatorium Terapii Rodzin;
  • Zespół Leczenia Domowego.
W ramach Kliniki działa też Szkoła o profilu gimnazjalnym i licealnym dla pacjentów Oddziału Dziennego oraz Oddziału Stacjonarnego: www.zssnr2.krakow.w.interia.pl/.
 
 
 


projekt i wykonanie AnroNET.pl