Szanowni Państwo
Tygodniowo dostajemy kilka e-maili z pytaniami, na które nie możemy lub nie umiemy odpowiedzieć. Zanim więc zdecydujecie się napisać do nas uprzejmie prosimy zapoznać się z poniższym tekstem.
Z uwagi na to, iż wiele pytań do nas się powtarza postanowiliśmy publikować na naszch stronach najczęściej powtarzające się zapytania wraz z odpowiedziami. Będą one upubliczniane w formie uniemożliwiającej rozpoznanie piszących.
 

Konsultacja przez internet

 1. Wiele osób zwróciło się do nas za pośrednictwem tej strony z wieloma ważkimi i trudnymi sprawami. Dziękujemy za zaufanie. Za każdym razem jednak sugerowaliśmy konieczność wizyty u psychiatry. Diagnoza poprzez kontakt e-mailowy jest bowiem niemożliwa. Tak samo jak jakakolwiek kompetentna pomoc.
 2. Szczególnie często zadawane nam są pytania o sens terapii bulimii psychicznej. Mamy wrażenie, że wiele zwracających się do nas o pomoc i poradę przez internet osób cierpi w samotności z powodu tego i innych problemów, które mogły by znaleźć choćby częściowe rozwiązanie w trakcie psychoterapii.
 3. Kilka listów miało na celu upewnienie się co do sensowności (lub jego braku) wizyty u psychiatry lub podjęcia terapii. Jak dotąd nie zdarzyło się byśmy konsultację taką (choćby jednorazową) odradzili....

Leczenie zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego

 1. Zasady korzystania z usług naszej Poradni Przyklinicznej znajdziecie Państwo na podstronie: DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA. w ramach naszej placówki można się leczyć tylko do ukończenia 18 roku życia. Stanowimy rejon ostrych przyjęć z Województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.
 2. Niestety nie dysponujemy pełnymi i aktualnymi danymi co do innych ośrodków zajmujących się leczeniem dzieci i młodzieży, czy też osób dorosłych. Informacjami takimi służyć mogą regionalne ośrodki Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. Wielu kompetentnych psychologów (pedagogów, wychowawców) pracuje w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Poradni Przysposobienia Zawodowego, Ośrodków Socjoterapii. Pomoc w problemach emocjonalnych wieku rozwojowego uzyskać można też w wielu instytucjach prowadzonych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. w większych miastach działają też Ośrodki Interwencji Kryzysowej. w nagłych problemach zawsze też można skorzystać z pomocy Pogotowia Ratunkowego.
 4. w sprawach związanych z uzależnieniami (jeśli nie towarzyszą im jednoznaczne zaburzenia psychiczne) dobrym adresem są centra prowadzone przez Monar, Karan lub też inne stowarzyszenia, fundacje itp. Instytucje psychiatryczne (w tym nasza) rzadko specjalizują się w leczeniu samych uzależnień.

Psychoterapia

 1. Ci z nas, którzy zajmują się psychoterapią muszą sami się jej poddać. Dlatego też, na podstawie zarówno własnych doświadczeń jak i doświadczeń w leczeniu innych możemy metodę tą bardzo polecić. Choć wymaga nakładu własnej pracy, czasu i cierpliwości można za jej pośrednictwem wiele zmienić.
 2. Poszukując psychoterapeuty warto (naszym zdaniem) skorzystać z usług osób posiadających certyfikat (lub szkolących się by taki certyfikat uzyskać) Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mogą to być lekarze, psycholodzy lub rzadko osoby o innym pokrewnym wykształceniu.
 3. Najskuteczniejszą metoda oszukiwania dobrego terapeuty jest spytanie o taka osobę bliskich i znajomych. w ten sposób polecane są zwykle osoby skuteczne, często nie ogłaszające się w żadnych mediach.

Staże

 1. Lekarze pragnący stażować w Klinice w ramach programu specjalizacji proszeni są o kontakt z dr Agatą Dimter – 124248717 lub dr Małgorzatą Kowalską – 12 424 87 35. (STAŻE BEZPŁATNE).
 2. Psycholodzy pragnący stażować w Klinice w ramach programu specjalizacji proszeni są o kontakt z mgr Sylwią Wyczółkowską - 124248740. (STAŻE BEZPŁATNE).
 3. Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi studenckich praktyk psychologicznych prosimy zwracać się bezpośrednio do psychologów zatrudnionych w agendach kliniki (BEZPŁATNE):
  • Oddział Stacjonarny - mgr Patrycja Cygankiewicz (12 424 87 42),
  • Ambulatorium Terapii Rodzin – mgr Romualda Ulasińska (12 424 87 55),
  • Zespół Hospitalizacji Domowej - mgr Daria Syrecka (12 424 87 53).

  Po akceptacji koordynatorów praktyka jest zatwierdzana przez dr med. Macieja Pileckiego. Podstawowym wymogiem podjęcia u nas praktyki jest skierowanie instytucji macierzystej i zgoda Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (wzór skierowania).
 4. Staże w ramach szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty oraz stażu doskonalącego poza systemem specjalizacji psychologicznych i psychiatrycznych (PŁATNE).

Pierwszym krokiem jest ustalenie miejsca i terminu stażu. Termin rozpoczęcia stażu musi uwzględniać fakt, że kadry Szpitala Uniwersyteckiego mają 15 dni na przygotowanie dokumentów. Dopiero po skompletowaniu dokumentów, podpisaniu umowy, odbyciu szkolenia BHP oraz dokonaniu wpłaty, można rozpocząć staż.

Następnie w sekretariacie Kliniki należy złożyć podanie skierowane do Dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego przez Kierownika Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży - dr n. med. Macieja Pileckiego. W podaniu proszę uwzględnić następujące informacje i dane:
 • imię i nazwisko, dane kontaktowe, telefon
 • zawód
 • miejsce zatrudnienia
 • cel stażu ( doskonalący, stanowiący wymóg do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty )
 • nazwa ukończonego kursu, przez kogo był organizowany, nazwisko superwizora (w wypadku osób starających się o certyfikat )
 • miejsce ( pododdział ) na którym planowany jest staż
 • planowany czas stażu
Przyjęcie podania jest możliwe po wcześniejszym potwierdzeniu możliwości odbycia stażu w określonych agendach.

Opłata za staż w Oddziale Klinicznym Kliniki Psychiatrii wynosi 200,00 zł miesięcznie (uiszczana w kasie Szpitala Uniwersyteckiego), dla uczestników kursów posiadających umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim – 100,00 zł
Istnieje możliwość redukcji kwoty opłaty (dla osób współpracujących z Kliniką Psychiatrii lub w szczególnych wypadkach ) – decyzja Ordynatora Oddziału Klinicznego Kliniki Psychiatrii.

Warunki, które należy spełnić przed rozpoczęciem stażu:
 • posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej (OC , NW - kserokopie polis proszę dołączyć do podania),
 • odbycie szkolenia BHP (odbywa się w Szpitalu Uniwersyteckim we wtorki, godz 8.30) przed rozpoczęciem stażu, skierowanie wydają Kadry SU
 • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy.
W razie pytań proszę o kontakt z Panią Karoliną Kurek Tel: 12 424 70 87

W dniu rozpoczęcia stażu w sekretariacie Kliniki należy bezwzględnie okazać kopię umowy między stażystą a Szpitalem Uniwersyteckim oraz potwierdzenie dokonania wpłaty na konto SU.

Studenckie Koło Naukowe

Studenci medycyny i psychologii mają możliwość uczestniczenia w pracy Katedry w ramach Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, którego opiekunami są: dr med. Krzysztof Szwajca (12424 87 53) oraz dr, mgr Feliks Matusiak (12424 8742).

Możliwość uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP

 1. W sprawach certyfikowanych szkoleń PTP współorganizowanych przez naszą Klinikę prosimy o kontakt z mgr Małgorzatą Wolską (124248755).
 2. W ramach Katedry kursy organizowane są również przez Oddział Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Dorosłych (124248718), Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii i Ambulatorium Terapii Rodzin (124248750), Oddział Leczenia Środowiskowego Kliniki Psychiatrii Dorosłych (124215117).
 3. Kursy organizowane są również przez Katedrę Psychoterapii CM UJ (126331203).

 
Kontakt
 
Sekretariat Kierownika Kliniki dr med. Macieja Pileckiego: +48 12 424 87 40 Ambulatorium Konsultacyjno Diagnostyczne: +48 12 424 87 43
Ambulatorium Terapii Rodzin: +48 12 424 87 55
Zespół Leczenia Domowego: +48 12 424 87 53
Oddział Dzienny: +48 12 424 81 67

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ
ul. Kopernika 21a 31-501 Kraków
email: sylwiag@cm-uj.krakow.pl
 
 
 


projekt i wykonanie AnroNET.pl