Działalność lecznicza
 
Model opieki
Model leczenia Kliniki nawiązuje do tradycji terapii eklektycznej Antoniego Kępińskiego rozwiniętej przez Marię Orwid (specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) i kontynuowanej przez Jacka Bombę (specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Psychoterapia stanowi w Klinice równorzędną metodę leczniczą z oddziaływaniami biologicznymi. W Klinice stosowane są i rozwijane metody terapeutyczne oparte o założenia systemowej terapii rodzin, narracyjnej terapii rodzin, psychoterapii psychodynamicznej oraz terapii behawioralnej.

Oparty o zasady społeczności terapeutycznej Oddział Stacjonarny prowadzony obecnie przez dr Kingę Widelską (specjalista psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) dysponuje 20 miejscami. Pełni on funkcję ostrodyżurową głównie dla dwóch województw: małopolskiego i podkarpackiego. Zespół oddziału specjalizuje się w zintegrowanym modelu leczeniu zaburzeń psychotycznych. Znaczący fragment oferty kliniki stanowią formy opieki inne, niż stacjonarne. Prowadzone przez dr n. hum. Barbarę Józefik (specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) Ambulatorium Terapii Rodzin rozwija alternatywny dla hospitalizacji model leczenia zaburzeń odżywania się oparty o zasady systemowej terapii rodzin. Kierowany przez mgr Ryszarda Izdebskiego (pedagog, psycholog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) Zespół Hospitalizacji Domowej specjalizuje się w opiece ambulatoryjnej nad pacjentami psychotycznymi oraz pacjentami z zaburzeniami rozwoju osobowości ze znacznym stopniem dysfunkcji systemu rodzinnego oraz przemocą.

W ramach utworzonego w roku 2000 i prowadzonego przez dr n. med. Renatę Modrzejewską (pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży) na zasadach społeczności terapeutycznej Oddziału Dziennego rozwijane są koncepcje opieki nad pacjentami z zaburzeniami emocji oraz zachowania okresu rozwojowego.

Dyrektorem działającej przy Klinice Szkoły http://zssnr2.krakow.w.interia.pl/ jest mgr Ewa Domagalska (pedagog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Klinika sprawuje patronat oraz opiekę merytoryczną nad Przychodnią Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie oraz Ośrodkiem Poradnictwa i Terapii Rodzin działającymi w oparciu o fundusze pomocy społecznej i fundusz alkoholowy.

Zasady przyjęcia
O oferowanym specjalistycznym leczeniu decyduje konsultacja w Ambulatorium Konsultacyjno-Diagnostycznym kierowanym obecnie przez dr Marię Kamińską.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego nie wymagane są skierowania. Średni czas oczekiwania na konsultację wynosi 3 tygodnie.

Pacjenci z podejrzeniem psychozy oraz ze stanami zagrażającymi ich życiu przyjmowani są poza kolejnością. Z uwagi na specjalizację Kliniki oraz ograniczenia kontraktowe z Narodowym Funduszem Zdrowia warunkiem objęcia leczeniem jest ukończony 14 rok życia. W Klinice leczeni są pacjenci do momentu uzyskania pełnoletności, bądź też do chwili zakończenia nauki ponadgimnazialnej. Wszelkie płatności pokrywane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia.
 
 
 


projekt i wykonanie AnroNET.pl