Działalność dydaktyczna
 
Pracownicy Kliniki prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego CM UJ Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM UJ, pielęgniarstwa, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji.

Klinika, jako oddział Szpitala Uniwersyteckiego ma wspólną z Odziałem Kliniki Psychiatrii Dorosłych akredytacje do prowadzenia specjalizacji w psychiatrii, oraz akredytację do prowadzenia szkolenia w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Jest też uprawniona do prowadzenia szkolenia częściowego (staże) z psychiatrii dzieci i młodzieży, alternatywnych form leczenia, psychoterapii, terapii rodzin dla specjalizujących się w psychiatrii, neurologii dziecięcej, medycynie rodzinnej psychoterapii, psychologii klinicznej. W oparciu o kadrę Klinki prowadzone są organizowane przez fundację Katedry Psychiatrii szkolenia podyplomowe z zakresu psychoterapii przygotowujące do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zespół kliniki współorganizuje obecnie pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jacka Bomby studia podyplomowe z zakresu podstaw pomocy terapeutycznej w wieku rozwojowym http://www.mckp.cm-uj.krakow.pl/studia/studia.html.
 
 
 


projekt i wykonanie AnroNET.pl